Oferta pracy

Inżynier Oprogramowania 

Zadania:
  • implementacja w zakresie niezbędnym do testów algorytmów, protokołów oraz mechanizmów opracowanych w ramach projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii modelowania oraz automatyzacji konfiguracji infrastruktury ICT”
Wykształcenie:
  • co najmniej ukończone studia magisterskie na kierunku pokrewnym z dziedziną projektu, najlepiej „Informatyka”
Doświadczenie:
  • Pracownik do zaangażowania powinien posiadać doświadczenie związane z udziałem w projektach b+r, najlepiej powiązanych z dziedziną projektu.
  • Pracownik powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w branży ICT.
  • Pracownik powinien znać narzędzia wykorzystywane przez wnioskodawcę do realizacji projektu, w szczególności język programowania wysokiego poziomu Java lub C++ w stopniu zaawansowanym oraz narzędzia wspomagające organizację projektu (JIRA, system kontroli wersji GIT).