O firmie

Firma KODEGENIX Sp. z o.o. Jakub Chłapiński została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 01-08-2011 pod numerem NIP 7732045112 i REGON 101168359. Siedziba firmy zlokalizowana jest pod adresem ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki, (powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie), a jej właścicielem jest Jakub Chłapiński. Główna działalność tej firmy to "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z).
Firma Kodegenix jest dostawcą oprogramowania i systemów informatycznych z dziedziny nowych technologii.
Dziedziny, w których specjalizuje się firma:
  • aplikacje webowe
  • aplikacje na platformy mobilne
  • systemy geolokalizacyjne, nawigacyjne i mapowe
  • systemy przepływu pracy (workflow) zarządzania projektami